ఐఎస్ఎల్ టీమ్స్‌లో ఏ జట్టుకు ఎంత మంది ఫాలోవర్లు ఉన్నారో తెలుసా!

© News18 తెలుగు ద్వారా అందించబడింది "ఐఎస్ఎల్ టీమ్స్‌లో ఏ జట్టుకు ఎంత మంది ఫాలోవర్లు ఉన్నారో తెలుసా!" ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్(ఐపీఎల్) క్రికెట్ అభిమానులన...