క్వార్టర్స్‌లో ప్రజ్నేశ్‌

© నమస్తే తెలంగాణ ద్వారా అందించబడింది క్వార్టర్స్‌లో ప్రజ్నేశ్‌ ఒర్లాండో (ఫ్లోరిడా): భారత టెన్నిస్‌ ఆటగాడు ప్రజ్నేశ్‌ గుణేశ్వరన్‌ ఒర్లాండో ఓపె...