బెట్టింగ్ కేసులో 5 లక్షల లంచం డిమాండ్: కామారెడ్డి టౌన్ సీఐ అరెస్ట్

ఐపీఎల్ క్రికెట్ బెట్టింగ్ కేసులో 5 లక్షల లంచం డిమాండ్ చేసినందుకు కామారెడ్డి టౌన్ సీఐ జగదీశ్ ను అరెస్ట్ చేశారు ఏసీబీ అధికారులు. నిన్న ఉదయం నుంచి అర్ధ...