సాక్షి సింగ్ బర్త్ డే సెలబ్రెషన్స్.. మాలిక్ పక్కన ఉన్న అమ్మాయి ఎవరో తెలుసా!

© News18 తెలుగు ద్వారా అందించబడింది "సాక్షి సింగ్ బర్త్ డే సెలబ్రెషన్స్.. మాలిక్ పక్కన ఉన్న అమ్మాయి ఎవరో తెలుసా!" టీమిండియా మాజీ సారథి ధోనీ సతిమణి పుట్ట...